OSVOBOZENÁ PLNĚNÍ BEZ NÁROKU NA ODPOČET

SMÍŠENÁ PLNĚNÍ NA VÝSTUPU A PROKÁZÁNÍ VAZBY VSTUPNÍCH PLNĚNÍ NA KONKRÉTNÍ VÝSTUPNÍ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ

Placený obsah

DOMĚŘENÍ DPH Z CELÉHO PLNĚNÍ BEZ IDENTIFIKACE, JAKÝ ROZSAH PLNĚNÍ SPOČÍVAL VE ZDANITELNÉ ČINNOSTI A JAKÝ V ČINNOSTI OSVOBOZENÉ OD DANĚ

Placený obsah

9 Afs 147/2018 - 59 CAROUSEL
ze dne 12. května 2020

SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZOVÁNÍM HAZARDNÍCH HER

Podnájem nebytových prostor za účelem provozování sázkových zařízení a současná obsluha těchto zařízení představují služby související s provozováním loterií, které nemohou využívat osvobození od daně.

Celý článek

SOUČASNÉ DODÁNÍ DVOU PARCEL, KDY NA JEDNÁ BYLA ZŘÍZENA INŽENÝRSKÁ SÍŤ

Placený obsah

OPRAVA ČÁSTI BUDOVY, KTERÁ JE PRONAJÍMÁNA V REŽIMU OSVOBOZENÍ OD DANĚ

Placený obsah

SLUŽBA ÚZCE SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ SLUŽBOU – UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ KLIENTŮ, KTERÝM JE POSKYTOVÁNA AMBULANTNÍ REHABILITAČNÍ PÉČE

Placený obsah

OPRÁVNĚNÍ K UMÍSTĚNÍ VYSÍLAČŮ NA STŘEŠE BUDOVY JAKO NÁJMEM NEMOVITÉ VĚCI

Placený obsah

PŘEVOD STAVEBNÍCH POZEMKŮ V PŘÍPADĚ NAMÍTANÉHO POZBYTÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Placený obsah

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ

Placený obsah

1 Afs 37/2016 - 47
ze dne 19. ledna 2017

SAMOSTATNÝ NÁJEM BYTŮ A SAMOSTATNÝ NÁJEM ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Za účelem uplatnění odpočtu u přijatého plnění musí být prokázána přímá a bezprostřední vazba mezi takovýmto plněním a zdanitelným plněním na výstupu.

Celý článek