ZDANITELNÉ PLNĚNÍ

PŘEVOD ZEMNÍHO PLYNU NA ORGANIZOVANÉM TRHU

Placený obsah

PODPORA OD STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO A INTERVENČNÍHO FONDU JAKO ÚPLATA ZA EKONOMICKOU ČINNOST

Placený obsah

POSKYTNUTÍM VSTUPENEK PRO JINÉ ÚČELY NEŽ SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČŇOVÁNÍM EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

Placený obsah

6 Afs 115/2021 – 43 Statek Chlumín / 5 Afs 334/2020 - 101 RANCH 79 / 1 Afs 293/2021 - 61 LYNX Invest
ze dne 12. ledna 2023 / ze dne 21. února 2023 / ze dne 12. července 2023

PŘEVOD PRÁVA NAKLÁDAT SE ZBOŽÍM JAKO VLASTNÍK V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI FYZICKY DISPONOVAT S NAKOUPENÝM ZBOŽÍM

Skutečnost, že nabyvatel nemá v danou chvíli možnost zajistit si fyzický přístup k zakoupenému zboží a disponovat s ním z pozice vlastníka, nevylučuje převod práva nakládat se zbožím jako vlastník, pokud je nabyvatel oprávněn právně se zbožím nakládat jako s věcí vlastní, zejm. je oprávněn rozhodnout o jeho prodeji.
K převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník dojde za situace, ve které si vlastnické právo ponechá zcizitel, avšak na nabyvatele budou převedena jiná práva, která mu dovolí nakládat se zbožím v obdobném rozsahu.

Celý článek

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA BEZ TOHO, ABY NA KUPUJÍCÍHO PŘEŠLO PRÁVO NAKLÁDAT SE ZBOŽÍM JAKO VLASTNÍK

Placený obsah

DOMĚŘENÍ DPH Z BEZÚPLATNĚ DODANÉ ELEKTŘINY

Placený obsah

MAJETEK POŘÍZENÝ „NA KLÍČ“ JAKO MAJETEK VYTVOŘENÝ VLASTNÍ ČINNOSTÍ

Placený obsah

ODLIŠNÝ POHLED NA PLNĚNÍ U DODAVATELE A PŘÍJEMCE

Placený obsah

PRODEJ OJETÝCH VOZIDEL V AUTOBAZARU A NEPROKÁZÁNÍ POSKYTNUTÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ ČINNOSTI

Placený obsah

VKLAD ČÁSTI OBCHODNÍHO ZÁVODU TVOŘÍCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU

Placený obsah