SLEVA Z CENY PLNĚNÍ, KTEROU ZPROSTŘEDKOVATEL POSKYTUJE ZÁKAZNÍKOVI Z VLASTNÍ INICIATIVY

C ‑ 300/12 Ibero Tours
ze dne 16. ledna 2014

Zprostředkovatel, poskytující zákazníkovi z vlastní iniciativy slevu z ceny zprostředkovaného plnění, nemůže o tuto slevu snížit základ daně své zprostředkovatelské služby.

Společnost Ibero Tours zprostředkovávala pro cestovních kanceláře prodej zájezdů. Zájezdy prodávala svým zákazníkům za ceny dohodnuté s cestovní kanceláří a z ceny zájezdu, kterou jí uhradil zákazník, a jež dále převáděla cestovní kanceláři, si odečítala svou provizi za zprostředkování. V rámci obchodního modelu Ibero Tours navíc poskytovala zákazníkům dodatečné slevy z výše uvedené ceny zájezdů, které zčásti financovala ze svých provizí. Spor se týkal otázky, zda má Ibero Tours stanovit základ daně zprostředkovatelské služby ve výši své provize nebo ve výši provize ponížené o dodatečnou slevu poskytnutou zákazníkovi. Společnost argumentovala závěry rozsudku Elida Gibbs, ve kterém Soudní dvůr uzavřel, že se základ daně dodaného zboží rovná původní ceně snížené o poskytnutou cenu.

SDEU konstatoval, že v dotčeném případě Ibero Tours neposkytuje předmětnou slevu cestovní kanceláři, ale svým zákazníkům. Okolnost, že tuto slevu financuje ze své zprostředkovatelské provize nemá vliv na výši této provize, kterou jí hradí cestovní kancelář. Tudíž zásady vytyčené v rozsudku Elida Gibbs nedopadají na uvedený případ, neboť dle tohoto rozsudku prodejce poskytoval slevu konečnému zákazníkovi, kterou poté obdržel od výrobce. Nicméně v nyní projednávaném případě společnost Ibero Tours poskytuje zprostředkovatelskou službou, jež je zcela odlišná od služby cestovní kanceláře. Samotná cestovní kancelář neposkytuje zákazníkovi žádnou slevu, naopak Ibero Tours má  v každém případě povinnost cestovní kanceláři převést plnou cenu zájezdu, a to nezávisle na tom, zda sama poskytne zákazníkům slevu z ceny zájezdu . Takováto sleva z ceny zájezdu nemá žádný vliv na zprostředkovatelskou službu, tudíž její poskytnutí nemůže vést ke snížení základu daně zprostředkovatelské služby.

Doplňující informace:
Související rozsudky: C – 317/94 Elida Gibbs
Zákonná úprava EU: čl. 79 DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: §36 odst. 5 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C – 300/12 Ibero Tours