PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY NA POŘÍZENÍ PRACOVNÍHO OBLEČENÍ

II.ÚS 2429/12
ze dne 6. června 2013

Zaměstnavatel nezahrnul do vyměřovacího základu pro odvod pojistného příspěvek na ošatné, který poskytoval svým zaměstnancům. Ošatné představovalo paušální částky na pořízení oblečení – stejnokroje, který měli zaměstnanci požívat v prodejnách Letiště – Ruzyně. Dle názoru správy sociálního zabezpečení se v daném případě jednalo o oblečení, které bylo použitelné i k mimopracovnímu nošení, tudíž se nejednalo o pracovní oblečení nezaměnitelné s běžným občanským nebo společenským oděvem (v daném případě by nepředstavovalo příjem ze závislé činnosti).
Dle názoru NSS by jednotné pracovní oblečení zaměstnanců mělo být nezaměnitelné s občanským nebo společenským oděvem a také s jednotným pracovním oblečením jiného zaměstnavatele. Za tím účelem by mělo vykazovat určité nezaměnitelné identifikační a individualizační znaky zaměstnavatele (logo zaměstnavatele může být jen jedním z příkladů), z nichž by bylo pro třetí osoby bez větších obtíží seznatelné, že se jedná o jednotné pracovní oblečení toho kterého zaměstnavatele. Dalším jeho znakem by dle NSS měla být skutečnost, že je užíváno výlučně k pracovním účelům a pracovnímu využití.

Ústavní soud stížnosti zaměstnavatele vyhověl. ÚS konstatoval, že NSS pochybil, pakliže se úzce soustředil na pojem „stejnokroj“ a nepřihlédl k vlastnímu smyslu a účelu stěžovatelky, jakož i k dalším pojmům uvedeným v předmětném ustanovení ZDP.
Ústavní soud dále připomenul imperativy dostatečné určitosti (srozumitelnosti) a vnitřní bezrozpornosti norem daňového práva, jakož i princip, podle kterého musí být v tomto ohledu všechny pochybnosti vykládány ve prospěch daňových subjektů.
V dané souvislosti ÚS uvedl, že bylo namístě zkoumat, zda způsob jednání stěžovatelky celkově odpovídal smyslu existence a účelu ustanovení § 6 odst. 7 ZDP, tedy nikoli se soustředit jen na formalistické posouzení toho, zda směrnice přijatá stěžovatelkou naplňuje ve svých požadavcích definiční znaky stejnokroje.

Doplňující informace:
Související rozsudky: 1 Afs 50/2013 – 34
Zákonná úprava: 6 odst. 7 písm. b) a § 6 odst. 8 zák. č. 586/1992., Sb., o daních z příjmů

II.ÚS 2429/12