DPH

VYMEZENÍ DODÁVEK KOVOVÉHO ODPADU A ŠROTU PRO ÚČELY APLIKACE REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Placený obsah

IDENTIFIKACE ÚČASTI DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA DAŇOVÉM PODVODU BEZ PROKÁZÁNÍ SAMOTNÉ EXISTENCE DAŇOVÉHO PODVODU

Placený obsah

ODMÍTNUTÍ REGISTRACE JAKO PLÁTCE DPH A NÁSLEDNÉ PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Placený obsah

2 Afs 214/2017 - 34 St.Kynzl / 9 Afs 216/2018 - 47 All For Now / 1 Afs 246/2018 - 44 Krestix Group / 6 Afs 222/2019 - 39
ze dne 28. února 2018 / ze dne 16. srpna 2018 / ze dne 5. prosince 2018 / ze dne 9. března 2021

POVINNOST SPRÁVCE DANĚ OVĚŘOVAT PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ, KTERÉ ŽADATEL UVÁDÍ V PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI K DPH

Správce daně má povinnost ověřovat údaje uváděné žadatelem v přihlášce k registraci, a to nejenom na základě dokladů předložených žadatelem, ale také z úřední povinnosti vyvinout úsilí o získávání podkladů potvrzujících vznik registrační povinnosti.

Celý článek

DAŇ STANOVENÁ NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM PŘI NESPLNĚNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI JAKOŽTO INSTITUT TRESTNÍ POVAHY

Placený obsah

RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DPH, POKUD JE ÚPLATA POSKYTNUTA NA ZAHRANIČNÍ ÚČET NEBO NA JINÝ NEŽ „ZVEŘEJNĚNÝ“ ÚČET

Placený obsah

4 Afs 175/2017 - 37
ze dne 8. února 2018

PODVODNÝ ŘETĚZEC SUBDODAVATELŮ – VLASTNÍK VĚCI JAKO ZHOTOVITEL DÍLA NA VLASTNÍ VĚCI

Vlastník penzionu uzavřel smlouvu o nájmu rozestavěné nemovitosti, kterou pronajal jím ovládané společnosti za účelem dostavby penzionu. Společnost penzion dostavěla a na základě další nájemní smlouvy ho začala provozovat. Na dostavbě se podílel samotný vlastník penzionu, jakožto subdodavatel hlavního dodavatele, který však sám stavební práce neprováděl, ale pověřil jimi další subdodavatele, kterým za výkon jejich prací hradil […]

Celý článek

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

Placený obsah

NEPROKÁZÁNÍ ZAPOJENÍ DO PODVODNÉHO ŘETĚZCE NA DPH

Placený obsah

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ

Placený obsah