DPH

ZNEUŽITÍ PRÁVA – FORMÁLNÍ POZBYTÍ STATUSU KAPITÁLOVÉ SPOJITOSTI

Placený obsah

PROKÁZÁNÍ DODÁNÍ ZBOŽÍ V RÁMCI ŘETĚZOVÝCH TRANSAKCÍ – NEUNESENÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENE SPRÁVCEM DANĚ OHLEDNĚ ZPOCHYBNĚNÍ DODÁNÍ ZBOŽÍ

Placený obsah

DODÁNÍ ZBOŽÍ V PŘÍPADĚ PŘECHODU VLASTNICKÉHO PRÁVA ÚPLNÝM ZAPLACENÍM KUPNÍ CENY

Placený obsah

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ PŘIZNANÁ INSOLVENČNÍMU SPRÁVCI JAKO ÚPLATA ZA ZDANITELNÉ PLNĚNÍ

Placený obsah

NEPŘIZNÁNÍ NÁROKU NA ODPOČET DPH Z ČÁSTI ČINNOSTÍ, KTERÉ NEBYLY POSKYTNUTY, PŘESTOŽE BYLY FAKTUROVÁNY A UHRAZENY

Placený obsah

4 Afs 91/2016 - 38
ze dne 5. srpna 2016

VZNIK POHLEDÁVKY SPRÁVCE DANĚ Z OPRAVY DPH – POHLEDÁVKY ZA MAJETKOVOU PODSTATOU

Do změny insolvenčního zákona s účinností od 1.1. 2014 nebylo možno pohledávku vzniklou na základě opravy DPH považovat za pohledávky za majetkovou podstatou.

Celý článek

NEVYMĚŘENÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU Z DŮVODU UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY – OKOLNOST BRÁNÍCÍ PŘÍMÉ APLIKACI ZÁVĚRŮ NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU

Placený obsah

UPLATNĚNÍ INSTITUTU RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DPH

Placený obsah

ZPĚTNÝ PŘECHOD DŮKAZNÍHO BŘEMENE NA PLÁTCE DANĚ, KTERÝ NÁROKUJE ODPOČET DPH – VĚDOMOST O ÚČASTI NA DAŇOVÉM PODVODU

Placený obsah

PŘECHOD NA POMŮCKY – ROZSAH NEUNESENÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENE DAŇOVÝM SUBJEKTEM Z DŮVODU ODCIZENÍ ÚČETNICTVÍ

Placený obsah