DAŇOVÝ SPIS

9 Afs 145/2021 - 54
ze dne 27. května 2022

NESEPSÁNÍ PROTOKOLU Z ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ A ÚŘEDNÍ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKO DŮKAZ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

Správce daně má povinnost sepsat protokol o ústním jednání, tzn. vytvořit listinu, která věrně zachycuje obsah jednání, seznámit s ní účastníky a nechat je protokol podepsat. Nesplní-li správce daně tuto povinnost, pak úřední záznam pořízený správcem daně z ústního jednání nelze v daňovém řízení použít jako důkaz.

Celý článek

NAHLÍŽENÍ DO VYHLEDÁVACÍ ČÁSTI DAŇOVÉHO SPISU

Placený obsah

NEDOSTATKY V DAŇOVÉM SPISE

Placený obsah

PRÁVO NA ZJISTĚNÍ SKUTEČNÉHO A ÚPLNÉHO ROZSAHU SPRÁVNÍHO SPISU

Placený obsah

PODKLADY ZALOŽENÉ VE VYHLEDÁVACÍ ČÁSTI SPISU V DOBĚ VYDÁNÍ ZAJIŠŤOVACÍHO PŘÍKAZU

Placený obsah

NEVYDÁNÍ OPISU OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU, KTERÉ BYLO ZALOŽENO V DAŇOVÉM SPISU

Placený obsah

ODEPŘENÍ NAHLÍŽENÍ DO VYHLEDÁVACÍ ČÁSTI SPISU V RÁMCI PROBÍHAJÍCÍ DAŇOVÉ KONTROLY JAKO NEZÁKONNÝ ZÁSAH, KTERÝ LZE SAMOSTATNĚ NAPADNOUT ZÁSAHOVOU ŽALOBOU

Placený obsah

MOŽNOST NAHLÍŽENÍ DO INTERNÍCH PÍSEMNOSTÍ SPRÁVCE DANĚ, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V DAŇOVÉM SPISU

Placený obsah

SOUČINNOST SPRÁVCE DANĚ PŘI NAHLÍŽENÍ DO SPISU

Placený obsah

ŽALOBA VŮČI ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ PRO NEZAPLACENÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU ZA OVĚŘENÝCH OPISŮ Z DAŇOVÉHO SPISU

Placený obsah