MÍSTNÍ ŠETŘENÍ

PŘEKROČENÍ MEZE VYHLEDÁVACÍ ČINNOSTI V RÁMCI MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ – URČENÍ OKAMŽIKU ZAHÁJENÍ DAŇOVÉ KONTROLY

Placený obsah

NAMÍTANÁ NEZÁKONNÁ OPAKOVANÁ DAŇOVÁ KONTROLA PO MÍSTNÍM ŠETŘENÍ

Placený obsah

„OPAKOVANÁ“ DAŇOVÁ KONTROLA V ROZSAHU ODPOČTU NA VÝZKUM A VÝVOJ ZAHÁJENÁ PO MÍSTNÍM ŠETŘENÍ SE SHODNÝM PŘEDMĚTEM

Placený obsah

ÚČAST DAŇOVÉHO SUBJEKTU PŘI MÍSTNÍM ŠETŘENÍ

Placený obsah

POVINNOST VYROZUMĚT DAŇOVÝ SUBJEKT O KONÁNÍ MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ PŘED JEHO ZAHÁJENÍM

Placený obsah

ROZSAH MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ DAŇOVÉ KONTROLE – POŽADAVEK SPRÁVCE DANĚ NA PŘEDLOŽENÍ KOMPLETNÍHO ÚČETNICTVÍ

Placený obsah

NEZÁKONNOST POUŽITÍ DŮKAZNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH PŘI MÍSTNÍM ŠETŘENÍ – POSOUZENÍ STAVU MAJETKU ZPĚTNĚ K  DATU V MINULOSTI

Placený obsah

9 Afs 95/2012 - 37 / 2 Afs 204/2016 - 62
ze dne 3. dubna 2014 / ze dne 30. května 2018

VYSVĚTLENÍ POSKYTNUTÉ V PRŮBĚHU MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ POVAŽOVANÉ ZA VÝSLECH SVĚDKA

Je-li jako důkazní prostředek použita informace z vysvětlení, jež bylo poskytnuto v průběhu místního šetření, která jde nad rámec předložených listin (tj. zdrojem informace není samotná listina, ale vysvětlení k ní), pak je nutno na takovéto vysvětlení pohlížet jako na výslech svědka a je nutno zajistit možnost daňového subjektu se vysvětlení účastnit.

Celý článek

POVINNOST SPRÁVCE DANĚ SEZNÁMIT DAŇOVÝ SUBJEKT S ŽÁDOSTÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K ZAPŮJČENÍ DOKLADŮ A UMOŽNIT MU SE K NÍ VYJÁDŘIT

Placený obsah

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ PROVEDENÉ U TŘETÍ OSOBY – OCHRANA PŘED NEZÁKONNÝM ZÁSAHEM SPRÁVNÍHO ORGÁNU

Placený obsah