DODATEČNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

1 Afs 10/2024 - 33 ACEK PROPERTIES
ze dne 9. dubna 2024

PRINCIP LEGITIMNÍHO OČEKÁVÁNÍ V OTÁZCE POVINNOSTI DOKONČIT ŘÍZENÍ O DODATEČNÝCH DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍCH

Nemohl-li žalobce očekávat zásadní změnu dosavadní správní praxe, která byla k jeho tíži, a k níž došlo až několik měsíců poté, co podal dodatečná daňová přiznání, pak mu je nutno poskytnout ochranu jeho oprávněné důvěry v to, že správce daně posoudí běh lhůty pro stanovení daně v souladu se svou ustálenou správní praxí.

Celý článek

DOMĚŘENÍ DPH Z DŮVODU, ŽE PO PROBĚHLÉ DAŇOVÉ KONTROLE NEBYLA NÁSLEDNĚ PROKÁZÁNA TVRZENÁ BUDOUCÍ EKONOMICKÁ ČINNOST

Placený obsah

USKUTEČNĚNÍ VÍCE FÚZÍ V RÁMCI JEDNOHO ZDAŇOVACÍHO OBDOBÍ

Placený obsah

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ PO UPLYNUTÍ DESETILETÉ PREKLUZIVNÍ LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ

Placený obsah

LHŮTA PRO PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ NA NIŽŠÍ DAŇ

Placený obsah

VYMĚŘENÍ PENÁLE V PŘÍPADĚ DVOU DODATEČNÝCH DAŇOVÝ PŘIZNÁNÍ, KDY V DRUHÉM V POŘADÍ JE VYČÍSLENA NULOVÁ DAŇOVÁ POVINNOST

Placený obsah

VÝZVA K PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM DAŇOVÉ KONTROLY Z DŮVODU PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ DAŇOVÉHO PODVODU

Placený obsah

NEMOŽNOST PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ NA NIŽŠÍ DAŇOVOU POVINNOST PO UPLYNUTÍ TŘÍLETÉ SUBJEKTIVNÍ LHŮTY

Placený obsah

NEDODRŽENÍ LHŮT PRO PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Placený obsah

VÝZVA K PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÉ POLOŽKY MAJÍCÍ VLIV NA DAŇOVOU POVINNOST

Placený obsah