DODATEČNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

VYMĚŘENÍ PENÁLE V PŘÍPADĚ DVOU DODATEČNÝCH DAŇOVÝ PŘIZNÁNÍ, KDY V DRUHÉM V POŘADÍ JE VYČÍSLENA NULOVÁ DAŇOVÁ POVINNOST

Placený obsah

VÝZVA K PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM DAŇOVÉ KONTROLY Z DŮVODU PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ DAŇOVÉHO PODVODU

Placený obsah

NEMOŽNOST PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ NA NIŽŠÍ DAŇOVOU POVINNOST PO UPLYNUTÍ TŘÍLETÉ SUBJEKTIVNÍ LHŮTY

Placený obsah

NEDODRŽENÍ LHŮT PRO PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Placený obsah

VÝZVA K PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÉ POLOŽKY MAJÍCÍ VLIV NA DAŇOVOU POVINNOST

Placený obsah

ZMĚNA VÝŠE POKUTY ZA OPOŽDĚNÉ TVRZENÍ DANĚ V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNU STANOVENÉ DANĚ

Placený obsah

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O DODATEČNÉM PŘIZNÁNÍ Z DŮVODU NEEXISTENCE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BY NASVĚDČOVALY, ŽE DAŇ BYLA STANOVENA V NESPRÁVNÉ VÝŠI

Placený obsah

PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ Z DŮVODY PROBÍHAJÍCÍ DAŇOVÉ KONTROLY, KTERÁ JE PROVÁDĚNA V OMEZENÉM ROZSAHU

Placený obsah

PENÁLE Z ČÁSTKY DANĚ, KTERÁ BYLA DOMĚŘENA NA ZÁKLADĚ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Placený obsah

PENÁLE Z DOMĚŘENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI V PŘÍPADĚ, ŽE POSLEDNÍ ZNÁMÁ DAŇOVÁ POVINNOST BYLA STANOVENA V DŮSLEDKU ZJEVNÉHO OMYLU, NA KTERÝ BYL SPRÁVCE DANĚ V PRŮBĚHU DAŇOVÉ KONTROLY UPOZORNĚN

Placený obsah