PRINCIPY VÝKLADU PRÁVNÍCH NOREM

LEGITIMNÍ OČEKÁVÁNÍ ZALOŽENÉ VYJÁDŘENÍM TISKOVÉ MLUVČÍ GFŘ

Placený obsah

VÝSLEDKY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ A ZPŮSOBILOST ZALOŽIT LEGITIMNÍ OČEKÁVÁNÍ V DAŇOVÉM SPORU

Placený obsah

ZÁSADA MATERIÁLNÍ PRAVDY V DAŇOVÉM PRÁVU

Placený obsah

APLIKOVATELNOST PRÁVNÍHO NÁZORU VYSLOVENÉHO ÚSTAVNÍM SOUDEM

Placený obsah

POŽADAVEK ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ NA PŘEDLOŽENÍ PŘEDBĚŽNÉ OTÁZKY SOUDNÍMU DVORU

Placený obsah

LEGITIMNÍ OČEKÁVÁNÍ ZALOŽENÉ STANOVISKEM MF NA KOORDINAČNÍM VÝBORU KDPČR

Placený obsah

ZMĚNA JUDIKATURY NEZAKLÁDÁ PRÁVO DOSÁHNOUT REVIZE PRAVOMOCNÉHO ROZHODNUTÍ

Placený obsah

PRINCIP IN DUBIO PRO LIBERTATE

Tento princip plyne přímo z ústavního pořádku a spočívá v tom, že v situaci, kdy je k dispozici více výkladů veřejnoprávní normy, je třeba volit ten, který vůbec, resp. co nejméně, zasahuje do toho kterého základního práva či svobody (v oblasti daňového práva tedy do majetkové sféry jednotlivce). Nicméně ne každá interpretační nejasnost povede v daňovém právu k výkladu výhodnému pro soukromou osobu; […]

Celý článek

6 Afs 246/2016 - 33 / 10 Afs 192/2018 - 27 / 1 Afs 129/2021 - 63 a další
ze dne 21. prosince 2016 / ze dne 26. září 2019 / ze dne 9. září 2021

VÁZANOST SOUDU/ SPRÁVCE DANĚ ZÁVĚRY PŘEDCHOZÍ JUDIKATURY VE SKUTKOVĚ OBDOBNÝCH PŘÍPADECH

Zamítal-li soud v přecházejících řízeních žaloby proti rozhodnutím správce daně za skutkově obdobných okolností, měl by se této rozhodovací praxe držet i nadále, pokud neshledá skutkové odlišnosti nebo odlišné právní důvody, které by změnu právního názoru soudu odůvodňovaly.

Celý článek

NEURČITÉ PRÁVNÍ POJMY

Placený obsah