DAŇOVÉ ŘÍZENÍ

PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ A JEHO POSOUZENÍ PODLE OBSAHU JAKO ODVOLÁNÍ

Placený obsah

VÝSLEDEK DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ U JINÉ OSOBY A ZÁSADA LEGITIMNÍHO OČEKÁVÁNÍ

Placený obsah

NÁMITKA PODJATOSTI ÚŘEDNÍ OSOBY – TRESTNÍ OZNÁMENÍ PODANÉ PRACOVNÍKEM SPRÁVCE DANĚ JAKO SOUKROMOU OSOBOU

Placený obsah

PŘÍHRANIČNÍ FÚZE – PRÁVNÍ NÁSTUPCE DAŇOVÉHO SUBJEKTU, JENŽ NENÍ TUZEMSKÝM REZIDENTEM – MOŽNOST VEDENÍ DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ PODLE TUZEMSKÉ PROCESNÍ ÚPRAVY

Placený obsah

ODLIŠNÉ POSOUZENÍ TÉHOŽ PLNĚNÍ U DODAVATELE A ODBĚRATELE

Placený obsah

SEZNÁMENÍ DAŇOVÉHO SUBJEKTU S OBSAHEM ODPOVĚDI DOŽÁDANÉHO MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE DANĚ DODAVATELE

Placený obsah

7 Afs 51/2010 – 128 / 4 Afs 112/2020 - 45 / 4 Afs 490/2019 - 34
ze dne 17. června 2010 / ze dne 30. září 2020 / ze dne 22. listopadu 2021

DAŇOVÉ ŘÍZENÍ U SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY – ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBU

Řízení o daňové povinnosti spolupracující manželky je samostatným řízením, které je odlišné od daňového řízení vedeného s jejím manželem. Úkon učiněný vůči manželovi není úkonem učiněným v daňovém řízení spolupracující manželky, která není ani jeho adresátem.
Přestože spolupracující osobě vzniká daňová povinnost rozdělením příjmů a výdajů poplatníka, stíhá i tuto spolupracující osobu důkazní břemeno. Nebyla-li proto spolupracující osoba vyzvána k prokázání rozhodných skutečností, neobstojí závěr, že neunesla důkazní břemeno, které na ní vázlo v jejím daňovém řízení.

Celý článek

ROZLOŽENÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENE MEZI PLÁTCE UPLATŇUJÍCÍHO ODPOČET A SPRÁVCE DANĚ – NESPRÁVNÉ HODNOCENÍ DŮKAZŮ A NEPROVEDENÍ NĚKTERÝCH DŮKAZŮ SPRÁVCEM DANĚ

Placený obsah

DVOJINSTANČNOST DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ A PODJATOST ÚŘEDNÍ OSOBY

Placený obsah