PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA

6 Afs 125/2021 – 56 Galmet trade
ze dne 28. února 2023

DAŇOVÁ UZNATELNOST VÝDAJŮ JAKO PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA POSOUZENÁ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Otázka faktického uskutečnění plnění je přímo předmětem daňového řízení, které spadá do působnosti správce daně, tudíž ten není vázán rozsudkem trestního soudu, který ve svém výroku deklaruje uskutečnění sporného plnění. Je však závažnou vadou řízení, pokud správce daně odmítne trestní rozsudek vůbec zohlednit jako důkaz s odůvodněním, že není pro něj závazný.

Celý článek

MOŽNOST SPRÁVCE DANĚ NEZOHLEDNIT CIVILNÍ ROZSUDEK O UZNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE VLASTNICTVÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Placený obsah

NÁLEZ ÚS VE VĚCI POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA JAKO ROZHODNUTÍ O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE VE VĚCI PŘEDMĚTU DANĚ SILNIČNÍ

Placený obsah

ROZHODNUTÍ TRESTNÍHO SOUDU JAKO ROZHODNUTÍ O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE

Placený obsah

PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA VZNIKU VLASTNICKÉHO PRÁVA DLE ROZSUDKU CIVILNÍHO SOUDU PRO UZNÁNÍ

Placený obsah

VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ DLE STAVU ZÁPISU V KATASTRU NEMOVITOSTÍ – ZŘEJMÉ POCHYBNOSTI OHLEDNĚ VLASTNICTVÍ – POVINNOST SPRÁVCE DANĚ POSOUDIT EXISTENCI VLASTNICKÉHO PRÁVA JAKO PŘEDBĚŽNOU OTÁZKU

Placený obsah

OPRÁVNĚNÍ SPRÁVCE DANĚ SI UČINIT ÚSUDEK O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE, JEJÍŽ POSOUZENÍ JE RELEVANTNÍ PRO DAŇOVOU POVINNOST

Placený obsah

ROZHODNUTÍ MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE DANĚ DODAVATELE JAKO PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA, KTEROU BY BYL POVINEN SE ŘÍDIT SPRÁVCE DANĚ ODBĚRATELE

Placený obsah

PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA UKONČENÍ ÚČASTI NA SPOLEČNOSTI

Placený obsah

PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA OHLEDNĚ EXISTENCE SMLOUVY O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ

Placený obsah