POSTUP K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ

2 Afs 60/2021 - 23 EKO Logistics
ze dne 30. prosince 2022

STANOVENÍ DANĚ PO POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ, KTERÝ BYL UKONČEN BEZ KONKRÉTNÍHO VÝSLEDKU Z DŮVODU UPLYNUTÍ LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ

Pro účely konkludentního vyměření daně je třeba nahlížet na postup k odstranění pochybností, který byl ukončen bez konkrétního výsledku z důvodu uplynutí lhůty pro stanovení daně, jako by nebyl zahájen, daň je tedy konkludentně vyměřena v souladu s daňovým přiznáním.
Daňovému subjektu v dané situaci nemůže náležet nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně, ale pouze nárok na úrok z vratitelného přeplatku.

Celý článek

NESEPSÁNÍ PROTOKOLU O PRŮBĚHU POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ

Placený obsah

NEUZNÁNÍ ODPOČTU DPH NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ – VYTÝKANÁ VADA SPOČÍVAJÍCÍ V NEPROVEDENÍ DAŇOVÉ KONTROLY

Placený obsah

SDĚLENÍ POCHYBNOSTÍ SPRÁVCE DANĚ JINÝMI ZPŮSOBY NEŽ PROSTŘEDNICTVÍM VÝZVY

Placený obsah

PŘEKROČENÍ ZÁKONNÉHO RÁMCE POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ DALŠÍ VÝZVOU

Placený obsah

9 Afs 64/2019 - 52 / 31 Af 31/2020 - 53
ze dne 13. června 2019 / ze dne 14. prosince 2021

ŽALOBA PROTI VÝZVĚ K PROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ

Prostředkem ochrany před nezákonnou výzvou k prokázání příjmů, případně před nezákonným postupem na tuto výzvu navazujícím, je žaloba na ochranu před nezákonným zásahem.

Celý článek

ŽALOBA NA OCHRANU PŘED NEZÁKONNÝM ZÁSAHEM Z DŮVODU NEDODRŽENÍ LHŮT STANOVENÝCH UNIJNÍM PRÁVEM V OBLASTI MEZINÁRODNÍHO DOŽÁDÁNÍ

Placený obsah

SUBSIDIARITA ZÁSAHOVÉ A NEČINNNOSTNÍ ŽALOBY VŮČI ŽALOBĚ PROTI ROZHODNUTÍ

Placený obsah

LHŮTA PRO VYDÁNÍ VÝZVY K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ

Placený obsah

NEPROJEDNÁNÍ STÍŽNOSTI PROTI VÝZVĚ K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ – NÁSLEDNÁ NEZÁKONNÁ DAŇOVÁ KONTROLA

Placený obsah