OSTATNÍ

UPLATNĚNÝ NÁROK TŘETÍ OSOBY NA NÁHRADU NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI

Placený obsah

TRESTNÍ OZNÁMENÍ PODANÉ ÚŘEDNÍ OSOBOU A JEJÍ PODAJATOST

Placený obsah

NÁHRADA NÁKLADŮ ŘÍZENÍ U ŽALOBY SMĚŘUJÍCÍ VŮČI VÍCE ZÁSAHŮM SPRÁVNÍHO ORGÁNU

Placený obsah

EXTENZIVNÍ POŽADAVEK SPRÁVCE DANĚ VE VZTAHU K ZÁKONNÉ POVINNOSTI SOUČINNOSTI TŘETÍCH OSOB

Placený obsah

9 Afs 64/2019 - 52 / 31 Af 31/2020 - 53
ze dne 13. června 2019 / ze dne 14. prosince 2021

ŽALOBA PROTI VÝZVĚ K PROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ

Prostředkem ochrany před nezákonnou výzvou k prokázání příjmů, případně před nezákonným postupem na tuto výzvu navazujícím, je žaloba na ochranu před nezákonným zásahem.

Celý článek

POUČOVACÍ POVINNOST SPRÁVCE DANĚ O MOŽNOSTI PODAT SPRÁVNÍ ŽALOBU

Placený obsah

8 Afs 25/2018 - 32
ze dne 7. srpna 2018

UZAVŘENÍ PROVOZOVNY DLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB

Rozhodnutí o uzavření provozovny dle zákona o evidenci tržeb je vydané okamžikem jeho expedice a účinné a vykonatelné doručením adresátovi. K výkonu posléze dojde tak, že orgán, který opatření vydal, účinné rozhodnutí vyvěsí na viditelném místě u vstupu do provozovny, od tohoto okamžiku rozhodnutí vyvolává účinky a provozovna je uzavřena.

Celý článek

DŮVOD PRO DOŽÁDÁNÍ O PROVEDENÍ DAŇOVÉ KONTROLY

Placený obsah

ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ MŮŽE SPRÁVCE DANĚ VYŽADOVAT PO POSKYTOVATELI PLATEBNÍCH SLUŽEB

Placený obsah

DELEGACE MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

Placený obsah