KASAČNÍ STÍŽNOST

ODKLADNÝ ÚČINEK KASAČNÍ STÍŽNOSTI

Placený obsah

KASAČNÍ STÍŽNOST PODANÁ SPRÁVCEM DANĚ A POVINNOST ZABÝVAT SE VYJÁDŘENÍM ŽALOBCE KE KASAČNÍ STÍŽNOSTI

Placený obsah

NEPŘEZKOUMATELNOST ROZSUDKU Z DŮVODU NEVYPOŘÁDÁNÍ SE S ŽALOBCOVÝM ODKAZEM NA JINÝ ROZSUDEK TÉHOŽ SOUDU, KTERÝ MĚL DOSPĚT K OPAČNÉMU ZÁVĚRU

Placený obsah

„NEÚČINNOSTNÍ“ ÚČINEK ROZHODNUTÍ O KASAČNÍ STÍŽNOSTI, DOCHÁZÍ-LI KE ZRUŠENÍ ROZSUDKU KRAJSKÉHO SOUDU

Placený obsah

NÁVRH NA PŘIZNÁNÍ ODKLADNÉHO ÚČINKU KASAČNÍ STÍŽNOSTI

Placený obsah

OSVOBOZENÍ PŘÍJMU Z PŘEVODU PODÍLU MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI V DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI – PŘEVOD UČINĚNÝ V ROCE, KDY NEBYLO ÚČINNÉ OSVOBOZENÍ OD DANĚ

Placený obsah

PODÁNÍ BLANKETNÍ KASAČNÍ STÍŽNOSTI SPRÁVCEM DANĚ

Placený obsah

PŘIZNÁNÍ ODKLADNÉHO ÚČINKU KASAČNÍ STÍŽNOSTI

Placený obsah

DODRŽENÍ LHŮTY PRO DOPLNĚNÍ KASAČNÍ STÍŽNOSTI – ZASLÁNÍ DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉMU SOUDU

Placený obsah

II.ÚS 2429/12
ze dne 6. června 2013

PŘÍPUSTNOST ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTI VŮČI ROZSUDKU NSS, KTERÝM BYL ZRUŠEN PŘEDCHOZÍ ROZSUDEK SPRÁVNÍHO SOUDU

Stěžovatelka podala ústavní stížnosti vůči rozsudku NSS, kterým byl zrušen předchozí rozsudek Městského soudu, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Ústavní stížnosti byla podána jak vůči novému rozsudku Městského soudu, tak vůči rozsudku NSS. Dle názoru NSS nemohla stěžovatelka podat ústavní stížnost vůči rozsudku NSS, neboť – za prvé se jednalo o nepřípustnou stížnost, jelikož v případě […]

Celý článek