NEOPRÁVNĚNÉ JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

OTÁZKA, ZDA ÚROK Z NESPRÁVNĚ STANOVENÉ DANĚ PŘESTAVUJE VRATITELNÝ PŘEPLATEK

Placený obsah

NEPŘEDEPSÁNÍ ÚROKU Z VRATITELNÉHO PŘEPLATKU Z DŮVODU, ŽE VYPOČTENÝ ÚROK NEPŘESÁHL ČÁSTKU 1 000 KČ

Placený obsah

OBDOBÍ ÚROČENÍ PŘI ZRUŠENÍ ZAJIŠŤOVACÍCH PŘÍKAZŮ, DOJDE-LI K DODATEČNÉMU STANOVENÍ DANĚ

Placený obsah

POČÁTEK ÚROČENÍ ÚROKU Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

Placený obsah

POZDNÍ PŘEDEPSÁNÍ A VYPLACENÍ TZV. KORDÁRENSKÉHO ÚROKU JAKO NEOPRÁVNĚNÉ JEDNÁNÍ SPRÁVCE

Placený obsah

DALŠÍ ÚROČENÍ POZDĚ PŘEDEPSANÉHO ÚROKU Z VRATITELNÉHO PŘEPLATKU

Placený obsah

ROZHODNUTÍ SPRÁVCE DANĚ O JINÉM NÁROKU, NEŽ KTERÝ ŹALOBCE UPLATNIL

Placený obsah

POCHYBENÍ SPRÁVNÍHO SOUDU STRAN NEODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ VE VĚCI URČENÍ OKAMŽIKU PŘEDEPSÁNÍ ÚROKU NA OSOBNÍ DAŇOVÝ ÚČET DAŇOVÉHO SUBJEKTU

Placený obsah

NÁROK NA PŘIZNÁNÍ ÚROKU Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ DLE PODMÍNEK DAŇOVÉHO ŘÁDU I ZA DOBU PŘED JEHO ÚČINNOSTÍ

Placený obsah

2 Afs 60/2021 - 23 EKO Logistics
ze dne 30. prosince 2022

STANOVENÍ DANĚ PO ZAHÁJENÉM POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ – ZRUŠENÍ PLATEBNÍHO VÝMĚRU V DŮSLEDKU MARNÉHO UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY – NÁROK NA ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

Pokud správce daně z důvodu marného uplynutí lhůty pro stanovení daně nevydá pravomocné rozhodnutí o stanovení daně, pak tvrzený nadměrný odpočet DPH je konkludentně vyměřen v souladu s daňovým přiznáním. Daňovému subjektu v dané situaci nemůže náležet nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně, ale pouze nárok na úrok z vratitelného přeplatku.
Zahájený, avšak včas neskončený postup k odstranění pochybností, musí být považován za „nicotný“.

Celý článek