POMŮCKY A SJEDNÁNÍ DANĚ

VÝDAJOVÝ PAUŠÁL POUŽITÝ JAKO POMŮCKA PRO STANOVENÍ DANĚ

Placený obsah

ODHAD PŘIJATÝCH PLNĚNÍ PRO ÚČELY DPH POUŽITÝ JAKO POMŮCKA PRO STANOVENÍ DANĚ Z PŘÍJMU

Placený obsah

NEUVEDENÍ PŘEVODŮ HOTOVOSTI NA BANKOVNÍ ÚČET V DAŇOVÉ EVIDENCI

Placený obsah

STANOVENÍ DANĚ PROSTŘEDNICTVÍM POMŮCEK VÝLUČNĚ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU DAŇOVÉ KONTROLY

Placený obsah

STANOVENÍ DANĚ PODLE POMŮCEK V PŘÍPADĚ NEUMOŽNĚNÍ PROVEDENÍ DAŇOVÉ KONTROLY

Placený obsah

SPOTŘEBA VODY JAKO POMŮCKA ZVOLENÁ SPRÁVCEM DANĚ V PŘÍPADĚ VÝROBY PIVA

Placený obsah

POŽADAVEK NA ZOHLEDNĚNÍ TZV. ESENCIÁLNÍCH VÝDAJŮ V PŘÍPADĚ NEPROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ SPOJENÝCH S TVRZENÝMI NÁKLADY

Placený obsah

NEUNESENÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENE SPRÁVCEM DANĚ STRAN PŘECHODU NA POMŮCKY

Placený obsah

1 Afs 205/2020 - 45 / 1 Afs 204/2020 - 45 / 2 Afs 375/2018 - 42 FM auto / 6 Afs 85/2020 - 51 / 8 Afs 315/2019 - 53
ze dne 11. listopadu 2020 / ze dne 12. listopadu 2020 / ze dne 28. ledna 2021 / ze dne 15. března 2021 / te dne 28. dubna 2022

UPLATNĚNÍ TZV. ESENCIÁLNÍCH VÝDAJŮ PŘI STANOVENÍ DANĚ PODLE POMŮCEK

Minimálně nutné (esenciální) výdaje nelze přiznat, zpochybní-li správce daně samotné uskutečnění plnění, na které měly být sporné výdaje vynaloženy.
Nicméně uzná-li správce daně určitou část příjmů ke zdanění, a tedy odebere poplatníkovi část jeho majetku, musí přiznat i relevantní část výdajů objektivně minimálně nutných na jeho pořízení.

Celý článek

STANOVENÍ NÁJEMNÉHO Z PRONAJATÝCH BYTŮ DLE POMŮCEK

Placený obsah