PRINCIP IN DUBIO PRO LIBERTATE

Tento princip plyne přímo z ústavního pořádku a spočívá v tom, že v situaci, kdy je k dispozici více výkladů veřejnoprávní normy, je třeba volit ten, který vůbec, resp. co nejméně, zasahuje do toho kterého základního práva či svobody (v oblasti daňového práva tedy do majetkové sféry jednotlivce). Nicméně ne každá interpretační nejasnost povede v daňovém právu k výkladu výhodnému pro soukromou osobu; bude tomu tak pouze tehdy, budou-li proti sobě stát srovnatelně přesvědčivé výkladové alternativy. Srovnatelně přesvědčivé jsou výkladové alternativy tehdy, není-li žádná z nich zjevně a jednoznačně přesvědčivější než alternativy ostatní; nestačí tedy, že určitá alternativa je o něco přesvědčivější než jiná (jiné).

Judikatura např. I. ÚS 643/06 nebo 7 Afs 54/2006 – 155